Posted by: iamipew | มีนาคม 13, 2008

CL คืออะไร

CL ย่อมาจาก Compulsory Lisensing
คือ การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายของไทยที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มาตรา 45-52

เครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกสาขา คือ กฎหมายสิทธิบัตร เป็นการให้รางวัลด้วยระบบการผูกขาดตลาดของสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีนั้นๆ จากโลกานุวัตรนี้สินค้ายาได้ใช้เครื่องมือนี้สร้างกำไรมหาศาล แต่จากระบบผูกขาดโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตโดยเฉพาะยา สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมได้ จึงได้ก่อให้เกิดการพัฒนากลไกที่ทำให้เกิดสมดุลของระบบสิทธิบัตรขึ้น นั่นคือ “ซีแอล” เป็นกลไกการแยกการผูกขาดเทคโนโลยีออกจากการผูกขาดผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่กลไกเพื่อมนุษยธรรม

เมื่อเจ้าของสิทธิบัตรใช้เทคโนโลยีที่ได้สิทธิบัตรของตนผลิตยาแล้วขายแพงมาก ในขณะที่บริษัทอื่นสามารถใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่ผลิตยาในคุณภาพเดียวกันออกสู่ตลาดในราคาที่ถูกกว่ากันมากเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่าได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรม

การทำ “ซีแอล” จึงเป็นการขอซื้อเทคโนโลยีโดยไม่ขอซื้อผลิตภัณฑ์ ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิเป็นร้อยละของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ขอซื้อ หรือที่รู้จักกันว่าค่ารอยัลตี้ นั่นเอง เป็นการออกแบบกลไกเพื่อ
1) ให้มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ต่อยอดได้ และ
2) ป้องกันการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีได้ …(อ่านต่อที่)


ผลดี คือ
1. รัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งประเทศร่ำรวยใช้การประกาศบังคับใช้สิทธิ
ปกป้องประโยชน์สาธารณะประกันการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งใช้ควบคุมการผูกขาดราคา
2. ถ้าไม่มีการประกาศบังคับใช้สิทธิ ประเทศไทยจะไม่สามารถให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการผูกขาดยังช่วยทำให้เกิดการแข่งขันด้านยา ซึ่งทำให้สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้านยาได้อีกจำนวนมาก
3. ประเทศไทยสามารถใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
4. การประกาศบังคับใช้สิทธิจะไม่ปิดโอกาสคนไทยในการเข้าถึงยาใหม่ๆ
(อ่านต่อที่)

ผลเสียในการประกาศ CL ยานั้น
1.ประเทศไทยถูกจับตามองว่าเป็นประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์
2.มีปัญหาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศไทยโดยการ เลื่อนระดับประเทศไทยจาก WL ไปเป็น PWL และขู่ที่จะตัด GSP (Generalized System of Preferences) ซึ่งเป็นระบบการให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดใน ประเทศที่กำลังพัฒนา
3.ทำให้ธุรกิจส่งออกซบเซา

ความรู้เพิ่มเติม
ตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ ได้บัญญัติให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United State Trade Representative – USTR) จัดทำรายงานประจำปีทุกวันที่ 30 เมษายน เพื่อประกาศรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้ความคุ้มครอง ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ อย่างเพียงพอ หรือมีการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวเรียกว่า Special 301 report จะแบ่งกลุ่มประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของตน โดย
– ประเทศที่มีการละเมิดมากที่สุดจะถูกจัดเป็น Priority Foreign Country (PFC)
– รองลงมาเป็น ประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ Priority Watch List (PWL)
– และประเทศที่ถูกจับตามอง Watch List (WL)
ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ

ref.
http://www.ftawatch.org/autopage1/show_page.php?t=11&s_id=120&d_id=120
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080310094845AALrH8a

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: