Posted by: iamipew | เมษายน 24, 2008

สายพระเนตรยาวไกล ข้าว 2 สายพันธุ์ทน’แล้ง-ท่วม’

เมื่อเช้าฟังข่าว  ดีจังที่เราอยู่ในประเทศไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลถึงปัญหาวิกฤตข้าวมานาน หลายปีที่ผ่านมาทรงมอบทุนวิจัย จำนวน
2 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.)
พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม จนสามารถพัฒนาข้าวได้ 2 สายพันธุ์ คือ
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ทนน้ำท่วมฉับพลัน และพันธุ์แก้วเกษตร ต้านทานโรคไหม้
สามารถนำมาช่วยบรรเทาปัญหาชาวนาในพื้นที่ต่างๆ ได้
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและยังช่วยเพิ่มผลผลิต

  สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม เป็นลูกผสมกลับ (Backcross) ชั่วที่4
ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์แม่) และสายพันธุ์ IR49830-7-1-2-2…พัฒนา..ทดลอง…จนได้สายพันธุ์ KPSKD5

การเปรียบเทียบลักษณะสายพันธุ์ KPSKD5 กับ
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ลักษณะประจำสายพันธุ์ KPSKD5
ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขาวดอกมะลิ
105
 ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต

 อ่อนแอต่อน้ำท่วมแบฉับพลัน

 ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 155 เซนติเมตร

 ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 150
เซนติเมตร

 พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี

 พันธุข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี

 ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ
ฟางอ่อน  ใบธงทำมุม  กับคอรวง  เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว

 ลำตันสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ
ฟางอ่อน  ใบธงทำมุมกับ  คอรวง  เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว

 ข้าวเปลือกสีฟางคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ
105

 ข้าวเปลือกสีฟาง

 อายุเก็บเกี่ยวประมาณช่วงวันที่ 25 – 30
พฤศจิกายน  ของทุก  ปี       

 อายุเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน ของทุกปี                       

 จำนวนรวงต่อกอประมาณ 10 – 12 รวง (นาดำ)

 จำนวนรวงต่อกอประมาณ 10 – 12 รวง (นาดำ)

 เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1
x 7.2 x 1.7  มิลลิเมตร

 เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1
x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร

 การเกิดท้องไข่ประมาณ 0.8

 การเกิดท้องไข่ประมาณ 1.32

 ปริมาณอะไมโลส 14 – 15 %

 ปริมาณอะไมโลส 14 – 15 %

 ระดับค่าการสลายตัวในด่าง ( 1.7 % KOH)
ประมาณ 7  เหมือน  ข้าวขาวดอกมะลิ 105

 ระดับค่าการสลายตัวในด่าง (1.7 % KOH) ประมาณ 7
                                                                     

 ค่าการยืดตัวของแป้งสุกประมาณ 70 – 95
มิลลิเมตร

 ค่าการยืดตัวของแป้งสุกประมาณ 70 – 85
มิลลิเมตร

 คุณภาพข้าวสุก มีความนุ่มและกลิ่นหอม
คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ  105

 คุณภาพข้าวสุก
 มีความนุ่มและมีกลิ่นหอม                              

 เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวประมาณ 63 %

 เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวประมาณ 65 %


ข้อมูลจาก
1. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=28223&catid=5
2. http://www.ku.ac.th/e-magazine/aug50/agri/rice105.htm


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: