Posted by: iamipew | มิถุนายน 7, 2011

การตรวจสอบผังเมืองรวมผังสีของที่ดิน

การตรวจสอบผังเมืองรวมผังสีของที่ดิน.

(ผังสี)ของที่ดิน
ก่อนที่ตัดสินใจที่จะสร้างบ้าน เราเคยทราบไหมว่าพื้นที่ดินนั้น อาจไม่สามารถสร้างบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด แต่จะสร้างห้องแถวตึกแถว หรือที่พักอาศัยรวมไม่ได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีความยุ่งยากบ้าง จึงแนะนำถ้าจะสร้างบ้านควรนำโฉนดที่ดินไปปรึกษากับ สถาปนิก ว่าที่ดินของท่านสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็จะช่วยให้ท่านสะดวก ประหยัดเวลา และก่อสร้างได้ถูกตามกฎหมายและตรงกับความต้องการในการใช้ชีวิตของท่านเอง
เพื่อให้ทราบว่าที่ดินของท่านอยู่ในผังเมืองรวม สีอะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดในการออกแบบเพื่อก่อสร้างอะไรบ้าง ซึ่งในผังเมืองรวมนั้นจะปรากฏว่าแต่ละพื้นที่จะถูกกำหนดด้วยสีต่างๆกันออกไป ดังนี้
1.เขตสีเหลือง เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
2.เขตสีส้ม เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
3.เขตสีน้ำตาล เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนามาก
4.เขตสีแดง เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
5.เขตสีม่วง เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
6.เขตสีเม็ดมะปราง เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า
7.เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงมุมสีเขียว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
8.เขตสีเขียว เป็นที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม
9.เขตสีน้ำตาลอ่อน เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
10.เขตสีน้ำเงิน เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แต่ละสีก็จะแยกย่อยออกไปอีก เช่น สีเหลือง จะแบ่งเป็น ย.1 ย.2ย.3และย.4 ,สีส้ม จะแบ่งเป็น ย.5 ย.6และย.7เป็นต้น ซึ่งความหมายก็แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง ท่านมีที่ดินอยู่ในผังเมืองสีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ประเภท ย.1 จะสามารถสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถสร้างบ้านแฝด ห้องแถวตึกแถว หรือที่พักอาศัยรวมได้ แต่ถ้าอยู่ในประเภท ย.2 จะสร้างได้ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด แต่จะสร้างห้องแถวตึกแถว หรือที่พักอาศัยรวมไม่ได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีความยุ่งยากบ้าง จึงแนะนำถ้าจะสร้างบ้านควรนำโฉนดที่ดินไปปรึกษากับ สถาปนิก ว่าที่ดินของท่านสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็จะช่วยให้ท่านสะดวก ประหยัดเวลา และก่อสร้างได้ถูกตามกฎหมายและตรงกับความต้องการในการใช้ชีวิตของท่านเอง
การตรวจสอบขนาดและแนวเขตที่ดิน
มีด้วยกัน2 วิธี คือวิธีแรกวัดในโฉนดที่ดิน แล้วเทียบกับสเกลที่ระบุ เช่น ถ้าในโฉนดระบุ สเกล 1: 5000 หากเราวัดความยาวในโฉนดได้ 2 ซม. แสดงว่าที่ดินจริงยาว = 2×5000 = 10000 ซม. = 100 ม. นั่นเอง แต่วิธีนี้จะเป็นการวัดความยาวคร่าวๆ ไม่ถูกต้องนัก ควรใช้วิธีที่สองคือไปวัดขนาดจากที่ดินจริง ดีกว่า ซึ่งเราอาจจะวัดเองในกรณีที่เห็นหลักเขตทุกตัว หรือให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาวัดก็ได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามีหลักเขตหายไป การวัดขนาดที่ดินมีส่วนสำคัญไม่น้อย ยกตัวอย่าง ในกรณีที่ท่านเลือกแบบบ้านที่จะลงในพื้นที่ดินได้แล้ว แต่ใช้ขนาดที่ดินที่วัดจากโฉนด ระยะร่นต่างๆถูกตามกฎหมายทุกอย่าง แต่พอไปยื่นขออนุญาตกับทางราชการ เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปวัดที่ดินจริงๆอีกครั้ง กลับพบว่าขนาดที่ดินหายไปเป็นเมตรทำให้บ้านที่ออกแบบหรือบ้านมาตรฐานที่จะก่อสร้าง มีระยะร่นไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแบบหรือออกแบบบ้านใหม่เลยทีเดียว
TAG : กรมโยธาธิการและผังเมือง
Share this:
StumbleUpon
Digg
Reddit


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: